Nye medlemmer i foreningen kan optages efter følgende kriterier:

A) Personer med adgangsgivende uddannelse, som brygmester, bryggeriingeniør eller diplombrygger fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, Københavns Universitet eller lignende uddannelse.

B) Personer beskræftiget i stillinger indenfor industrien eller beslægtede brancher, der efter bestyrelsens skøn anses for kvaliticerede til optagelse. 
A-medlemmer har mulighed for livsvarigt medlemsskab
B-medlemmer skal udtræde, når de ikke længere er tilknyttet branchen

C) Bryggeriingeniørstuderende på Københavns Universitet (KU) eller Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilmeldt kandidatfag på specialiseringen Brewing Science and Technology. Disse medlemmer har ikke stemmeret. 
C-medlemmer skal rykke til at blive A-medlemmer eller udtræde, når de er færdiguddannede, dog senest efter 2. år.

 

Medlemsskab koster 625 kr. årligt.