Dansk Brygmester Forenings formål er at fremme et kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer og i det hele taget varetage deres interesser samt virke som gensidig hjælpeforening.

Foreningen står bag en række forskellige faglige og sociale arrangementer og søger løbende at fremme medlemmernes interesser gennem deltagelse i relevante fora.